Vanlige spørsmål

Hva er leveringstiden

Leveringstid

Leveringstiden er variabel fra årstid til årstid, og fra forhandler til forhandler.
Men i utgangspunktet vil leveringstiden variere mellom en uke og tre uker.
Hvilke betalingsalternativer har jeg
Som privatperson har du flere muligheter.
Du kan velge å betale rett til montør ved montasje( han har med seg betalingsterminal)
Eller du kan velge å ta den på avbetaling. Haier tilbyr blant annet rentefri nedbetaling via Haier Finans.

Utover disse to formene for betaling vil hver enkelt forhandler selv velge om de fakturerer i etterkant av montering.

Kan jeg få hjemme besøk av selger
Selger/forhandler reiser gjerne hjem til deg på en kostnadsfri befaring.
Ett lite tips er at det gjerne er ett ekstra godt tilbud å hente der forhandler slipper å reise ut på befaring.
Erfaringsmessig gjør montør en meget god jobb når plassering avtale ved montasje start.
Bør jeg bytte filter, og hvor ofte
Enkelt sagt så byttes filter etter behov.
Noen vil derfor ha større behov for filterbytte en andre. Det kan være husdyrhold, tepper osv. som gjør dette.
Generelt sett så bør en støvsuge grov filtrene ved behov( månedlig) i bruksperioden.
Finfiltrene anbefales byttet hvert år.
Om en tegner en service avtale med forhandler, vil dette med finfilterbytte være ivaretatt, samtidig som hele 7 års garanti kan oppnås.
Hvor ofte bør jeg rengjøre pumpen
Rengjøring av pumpen burde gjøres en gang pr måned. Men dette kommer ann på hvor mye pumpen blir brukt, innemiljø osv.
Denne rengjøringen innebærer støvsuging og/eller vask av grov filter samt støvsuging av innedelen.
Service
Det anbefales å opprette fast serviceavtale med forhandler.
Dette innebærer fast årlig oppfølging, hvorav både ute og innedel er gjennom en service prosedyre med hjemmebesøk
hvert annet år. I tillegg byttes fin filter etter behov.

Dette sikrer produktet en optimal ytelse under hele dens levetid.
Likeså er det ett krav til profesjonell service minimum hvert annet år, dette for å opprett holde
normal garanti i hht. kjøpsloven.
Servicen må da utføres av en av våre autoriserte forhandlere.

En service vil normalt ta 1-2 timer. Dette er avhengig av hvor ofte du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Garanti / 7-års garanti
Hos Haier kan du oppnå hele 7 års garanti på noen av modellene.
Dette er vi alene om i dag, og gir deg som kunde større trygghet.
Forutsetningen er at egen service avtale opprettes innen 6 mnd. fra montasjedato.

Service avtalen er da løpende i 7 år, men kan sies opp av kunden i perioden

Fjernkontroll
Bruken av fjernkontroll kan noen ganger være litt innviklet.
Tipset er å studere bruksanvisningen nøye, og i tillegg ha litt tålmodighet mellom hver gang en trykker på en knapp en ikke helt vet hva er til.
Vi har erfart at kunder trykker litt for mye på knappene( spesielt når de ikke får det helt til) og derfor setter de i gang funksjoner som ikke var tiltenkt.
Om du mangler bruker manual så ta kontakt med forhandler.
Pumpen har stoppet?
Hvis pumpen din har stoppet uten at det har kommet opp en feilkode, trengs det nok en restart av pumpen. Det vil si at du må dra ut stikkontakten, la den stå uten strøm i 10min. Sett så i kontakten igjen og start pumpen i kjøling, la den stå i 10 min eller til du hører at utedelen har startet opp igjen, så kan du sette den over i varmedrift. Da skal feil blitt rettet . Hvis ikke kontakt teknisk avd.
Har jeg angrerett
Du har selvfølgelig angrerett.
Om du angrer deg før montering så har du angrerett etter kjøpsloven.
Om du derimot angrer deg etter at montøren har montert pumpen som avtalt, blir det litt vanskeligere.
Du kan fortsatt angre deg, men da må du som kunde betale montøren for alle kostnader i forbindelse med montering/demontering.
Feilkode på pumpen
Dukker det opp en feilkode på displayet, bør du muligens ringe forhandler.
MEN før det så anbefales det at en trekker ut støpselet på pumpen. Dette er elektronisk utstyr. Og på lik linje med annet elektronisk utstyr så trengs det en re-start innimellom.
La så pumpen være spenningsløs i 5-10 minutter før du setter støpsel inn igjen.
Kjør så anbefalt oppstartprosedyre (se bruksanvisning)
Aircondition
Det er fullt mulig og bruke varmepumpen som en aircondition, det eneste man må passe på er at man har dreneringen lagt opp! Se bruksanvisning for mer info!
I tillegg bør en passe på at en ved første gangs igangkjøring etter en lang vinter er i nærheten av varmepumpen i ca 30 minutter ved kjøledrift.
Det kan i løpet av vinteren ha tettet seg i dreneringsslanger osv. grunnet oppsamlet støv osv. Om så er tilfelle så vil dreneringsvann renne ut på gulvet, og det bør en jo unngå.
Hva burde pumpen stå innstilt på?
Hva man burde ha pumpen innstilt på er noe man må prøve seg litt frem til.
Idealtemperatur for en er kaldt eller varmt for en annen. Test derfor flere temperaturer, i forhold til hvor du ønsker jevnest temperatur( noe ujevn temperatur kan jo oppstå i forskjellige hus, avhengig i romdeling møblering osv.)
Men vi anbefaler uansett på kalde dager og når man ikke er hjemme og sette pumpen på en litt høyere vifte hastighet.
Da får du spredd/flyttet mer luft på kortere tid. Aberet er selvsagt ett noe høyere lydnivå.
Lyd
Lyd er ingen enkel sak.
En varmepumpes inndel vil naturlig nok ikke være lydløs. Det er en vifte som gjør at luft sirkulerer, og luft i bevegelse er jo ikke helt lydløs.
Vi har alle forskjellige oppfatting av hva som er høyt. Ett lite tips er at om en er meget ømfintlig for lyd burde man dra
ned til forhandleren, og selv høre på pumpen før man kjøper.
Strømforbruk
Strøm forbruk på pumpen vil variere.
Det vil hele tiden være forhold mellom ute og innetemperatur samt luftfuktighet som avgjør forbruket.

Som tommelfinger regel kan en si at, året sett under ett vil du “få” dobbelt så mye energi som du forbruker,
fra en luft/luft varmepumpe.

Valg av pumpe
Valg av pumpe kan være vanskelig.
Men du er hele tiden velkommen for en prat med selger og forhandler. Han vil gi deg som kunde gode råd om plassering og valg av riktig pumpe.
Nattsenking
Nattsenking er ikke å anbefale. Dette fordi en varmepumpe vil levere best årsvarmefaktor og levetid når den får jobbe jevnt ved moderat belastning. Hvis temperaturen senkes om natten, vil varmepumpen måtte jobbe hardt om morgenen for igjen å arbeide seg opp på ønsket temperatur
Burde jeg dra ut stikkontakt ved torden vær?
Ja,
I varmepumpen er det elektroniske kretskort, som i andre elektriske produkter. De vanligste skadene skjer som følge av overspenning i nettet. Elektronisk utstyr og hvitevarer som er koblet til strømkontakter er utsatt. Og de vanligste skadene skjer på PC, fjernsyn, varmepumper, kjøleskap/frysebokser og alarmanlegg.
All garanti bortfaller om overspenning er årsak til pumpe havari.
Standard Montering
God montering er en forutsetning for at din varmepumpe skal fungere optimalt og tåle de påkjenninger den blir utsatt for i vårt kalde nordiske klima.
Våre autoriserte forhandlere og montører har kompetansen som trengs for akkurat dette!
Ikke minst er det ett krav at montørene er F – Gass sertifisert, og at montasjeskjema fylles nøye ut.
All garanti bortfaller, om ikke gjeldende montasjekrav foreligger.
Under en montering er det mange momenter som må utføres riktig for at en varmepumpe skal holde i mange år og yte det den er laget for, og det er nettopp noe alle F –Gass sertifiserte montører er opplært til.

Standardmontering inkluderer følgende:

 • Elektriker arbeid er ikke inkludert i standard montering.
 • Inntil 3,5 m kobberrør m/plastkanal og kondensslange.
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 3m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel.
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere.
 • Montering av innedel – inntil 240 cm over gulv.
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå.
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt.
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur.
 • Test og i gang kjøring av pumpen samt brukerveiledning til kunden.
 • Dersom montasje ikke er mulig, (avstand/boligteknisk) forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet.
 • Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør/forhandler.
Sms styring av varmepumpen
Kontakt

Send oss en e-post.