Hvor mye kan din bedrift spare med varmepumpe?

Varmepumpe er sannsynligvis den mest kostnadseffektive måten å varme opp næringsbygg – spesielt verkstedhaller og lager. Bruker din bedrift i dag olje, strøm eller en kombinasjon av disse til oppvarming så kan det være mye å spare! Haier har levert varmepumpeløsninger som har bidratt til store reduksjoner i oppvarmingskostnadene for en rekke bedrifter.

Vil du vite hvor mye din bedrift kan spare?

Ja takk!

Jeg ønsker en helt gratis og uforpliktende beregning av hvor mye min bedrift kan spare i oppvarmingskostnader!

En skreddersydd kjøle- og varmepumpeløsning fra Haier kan bli en svært lønnsom investering for din bedrift. I tillegg til stabile arbeidstemperaturer gjennom hele året og mer fornøyde medarbeidere, kan din bedrift redusere oppvarmingskostnadene betydelig.

Bedre inneklima. Bedre arbeidsmiljø.
Dette er ikke noe vi i Haier påstår, men Arbeidstilsynet. I tilsynets egen Veiledning om Klima og luftkvalitet, heter det blant annet: ”Det er påvist at både for høy og for lav temperatur øker antall feilhandlinger og ulykker. Det er også fastslått at høy temperatur reduserer våkenhet og arbeidsevne. For høy temperatur vil dermed kunne medføre økte utgifter for virksomheten i form av redusert ytelse, økt sykefravær og flere arbeidsulykker. Høy lufttemperatur øker dessuten slimhinnenes reaksjon på luftforurensning…”

En av Norges rimeligste. Fra en av verdens fremste.
Takket være direkte import fra en av verdens fremste produsenter og kostnadseffektiv drift, er det få som kan tilby kjøle- og varmepumpeløsninger for næringsbygg til bedre kvalitet og mer konkurransedyktige priser enn Haier Norge. Haier Group produserer ca. 15 millioner varmepumper i året. Selskapet har mottatt en rekke globale priser for sin produktutvikling og nyskapningsevne. Haiers inneklimaprodukter topper flere statistikker for energibesparing, og har mottatt bestselgerpriser i en rekke land.

Hvorfor eie når det er smartere å leie

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

Økt handlekraft
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseevne
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.

Skattefordel
Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

Hva kan leies?
De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.

Forsikring
Utstyr som leies må forsikres – Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted – enkelt og effektivt!

ikanobankbedrift.no

Kontakt

Send oss en e-post.